Tập truyện ngắn

 Bồ câu chung mái vòm

NXB Trẻ - 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình

NXB Trẻ - 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bìa cũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hè của cô bé mất gốc

NXB Kim Đồng - 2009