Nhắm mắt thấy Paris tái bản lần 15

Sau bao nhiêu thăng trầm, Paris lại tái bản tới lần 15. "Nhắm mắt thấy..." giờ là một cụm từ để nói lên mơ ước kỷ niệm xưa. Và đó cũng là cụm từ để mơ ước đến những điều tốt đẹp trong tương lai.

Chúc mọi ước mơ của các bạn đều thành hiện thực nhé!

Dương Thụy (7/2018)


  next page >