Tái bản lần 13 và bìa mới

Bìa mới đẹp quá bạn ơi, cuốn này được tái bản lần thứ 13 rồi. Vui quá là vui. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ tôi nhé.

DT (Nov 2017)


  next page >