Beloved Oxford in lần thứ 18 thay bìa mới

Cuốn sách phiên bản tiếng Anh này, được dịch giả Elbert Bloom dịch trước tiên, đã tái bản nữa rồi bạn ơi. Trên bìa sách ghi là in lần thứ 18. Mỗi lần sách được tái bản tôi vui lắm, bao nhiêu mệt nhọc của cuộc đời đều tan biến hết. Cảm ơn dịch giả Elbert Bloom đã miệt mài ngồi dịch, cảm ơn các bạn độc giả (vì đã mua phiên bản tiếng Việt rồi giờ còn mua thêm phiên bản tiếng Anh),

Yêu các bạn thật nhiều,

DT (March 2018)

 

 

 

 


  next page >