Cung đường vàng nắng tái bản lần 5

Cuốn truyện dài này được tái bản lần 5 thêm 2.000 cuốn. Tổng cộng có 25.500 cuốn sau 2 năm xuất bản.

Đây là cuốn sách tôi viết nhẹ nhàng nhất, bình thản nhất dù trong quá trình viết tôi có những thời điểm xúc động khi nhân vật có những suy nghĩ về gia đình.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

DT (6/2014)

 

 


  next page >