Cung đường vàng nắng tái bản lần 7.

Sau 4 năm ra mắt, đến nay cuốn truyện dài này đã có 29.500 đơn vị sách. Nhiều người hỏi tôi sao không đặt cái tựa nghe "hút hàng" như kiểu "Cung đường nước Bỉ" hay "Nắng vàng thời du học"...

Nhưng nói thật tôi chỉ thích cái tựa này, dù hàng không hút được nhiều độc giả. Giá trị một cuốn sách đâu phải ở cái tựa phải không các bạn.

Cảm ơn bạn nào đã mua sách dù tựa không hút lắm

DT (4 Nov 2015)


  next page >