Cung đường vàng nắng tái bản lần 8.

Cuốn này tái bản hơi bị chậm hơn so với những cuốn truyện dài khác, nhưng là một trong những cuốn tôi thương đặc biệt vì có nhiều kỹ niệm với nước Bỉ thân yêu.

Cảm ơn các bạn nhé.

DT (June 2016)


  next page >