Paris Through Closed Eyes tái bản lần 3

Cuốn sách phiên bản tiếng Anh tái bản lần 3, có tổng cộng 4.000 cuốn. Sách hiện chỉ có người Việt thích đọc tiếng Anh mua, hơi phí bạn nhỉ.

Cảm ơn các bạn.

DT


  next page >