Paris Through Closed Eyes tái bản lần 6

Các bạn ơi, sách mới tái bản lần 6 thêm 1000 cuốn nữa nhe. Vui quá, vì sách bằng tiếng Anh mà bán được là các bạn giỏi tiếng Anh lên rồi. 

Một ngày nào đó các bạn đến Paris nhé (mà nếu nói được tiếng Pháp thì tốt hơn).

D.T (28/3/2016)


  next page >