Chờ em đến San Francisco tái bản lần 3 thêm 3.000 cuốn

Đây là cuốn truyện dài gần nhất của tôi, vừa được tái bản 3.000 cuốn. Vậy có 19.000 cuốn trong hai năm qua. Đây là cuốn sách mà tôi rất thích, cảm ơn các bạn đã mua ủng hộ nhé.

Duong Thuy (Feb 2016)


  next page >