Mục lục các chương: (Nói trước: Truyện sến nhe, ai không thích gu này thì đừng đọc)

Truyện dài "Chờ em đến San Francisco"

(truyện hư cấu, không phải tự truyện)

Chương 1: Bay đêm nửa vòng trái đất

Chương 2: Xóm nhỏ Tân Định

Chương 3: Những anh Cu xóm cũ

Chương 4: Một mối hận tình

Chương 5: Sài Gòn bồng bềnh trôi

Chương 6: Chicago quỉ tha ma bắt

Chương 7: Những gã độc thân xuất hiện

Chương 8: Bầu trời sao Adler

Chương 9: Có đuối cũng đáng

Chương 10: Chạy trốn Hilton

Chương 11: Rồi anh sẽ đến Sài Gòn

Chương 12: Thu Montmartre

Chương 13: Xa hơn một nụ hôn

Chương 14: Lời tỏ tình của Paris

Chương 15: Họp xóm châu Âu

Chương 16: Sến mà sướng

Chương 17: Bất ngờ Los Angeles

Chương 18: Night without end

Chương 19: Chờ em đến San Francisco

- Hết truyện - 


  next page >