Mời bạn xem tôi trả lời phỏng vấn về cuốn Chờ em đến San Francisco trên ti vi, đài HTV 7, chương trình Chào ngày mới:

https://www.youtube.com/watch?v=zmqh9GqH-10

Lưu ý: Tôi bị đè ra make-up, dán lông mi dày cộp nên mở mắt không lên, gương mặt cũng không còn được tự nhiên. Góc máy quay cũng làm tôi trông... xấu hơn bình thường. 


  next page >