10.000 cuốn đến với bạn đọc

Tôi rất vui thông báo với các bạn, cuốn Chờ em đến San Francisco in lần đầu 5000 cuốn và đã được nối bản thêm 5.000 cuốn nữa (nối bản tức là coi như in thêm trong lần đầu). Vậy hiện đã có 10.000 cuốn đến với bạn đọc trong vòng 5 tuần. Tôi rất cảm động và cảm ơn các bạn rất nhiều. Hy vọng các bạn thích cuốn sách này.

DT

SG, 5/2014

 

 


  next page >