Chờ em đến San Francisco tái bản lần 1.

Sau khi xuất bản lần đầu 10.000 cuốn, sách đã tái bản lần 1 vào cuối năm 2014 thêm 3.000 cuốn nữa. Tổng cộng có 13.000 cuốn. Đây là cuốn sách tôi thấy thích nhất ở thời điểm này. Bạn nào chưa đọc thì thử xem sao nhe.

Cảm ơn 13.000 bạn nào đã mua sách. Hy vọng các bạn thích.

DT


  next page >