Du ký "Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ" tái bản lần 2.

Các bạn ơi, vui quá! Sách ra mắt chưa được bao lâu thì "cháy hàng" nên NXB Trẻ cho tái bản liền lần 2 thêm 3 ngàn cuốn nữa. Vậy là có tổng cộng 10 ngàn cuốn rồi các bạn nhe.

Cảm ơn các bạn rất nhiều. Viết cuốn sách ròng rã 3 năm trời, giờ được các bạn ủng hộ tôi thấy công mình bỏ ra xứng đáng quá!

Cảm ơn các bạn lần nữa nhé!

DT

(23 March 2016)


  next page >