Du ký "Tôi nghĩ tôi thích nước Mỹ" tái bản lần 3

Gần cả hai năm rồi sách mới tái bản tiếp, lần này là lần thứ 3. Tổng cộng có 13 ngàn cuốn ra kệ bạn nhe. Cảm ơn bạn rất nhiều vì luôn ủng hộ sách của tôi. Viết du ký ngán lắm, nhưng không viết cứ thôi thúc trong lòng hoài cũng khó chịu. Nếu đọc sách thấy ổn thì cho tôi vài lời động viên để tôi lấy sức viết tiếp nhe bạn.

With love,

Dương Thụy

(Jan 2018)

 

 


  next page >