"In the Golden Sun" tái bản lần 1

Hình như dạo này độc giả trẻ rất thích các bản dịch tiếng Anh của sách tôi nên những cuốn tiếng Anh tái bản tà tà khá nhiều.

Đó là một động lực lớn cho riêng cá nhân tôi và cho dịch giả Elbert Bloom. Công sức ông bỏ ra dịch không biết bao nhiêu mà kể, vì ông không phải là dịch giả chuyên nghiệp. Tôi cũng mất nhiều thời gian để bàn bạc với ông. Và Biên Tập Viên Nguyễn Quang Khải cũng rất vất vả. Cả nhóm làm việc nói chung là rất nhiều tâm huyết để cho ra đời bản dịch có chất lượng nhất.

Chỉ sau vài tháng xuất bản, sách đã được tái bản thêm 1.500 cuốn. Các bạn đọc rồi nhớ "truyền tin" để sách càng có thêm độc giả nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. DT (6/2016)