Sách được minh họa quá đáng yêu, với những bài học nho nhỏ cho các bé:

 

Chuẩn bị hành lý như thế nào?

Các bé nên mang gì trong ba lô?


  next page >