Tình cảm với Ông Bà luôn được các bé trân trọng

Cả nhà mặc đồng phục trông dễ thương chưa?

Hai chị em thích Nước Nhật quá! Cầu các vị thần Nhật cho Ông Bà sống lâu 100 tuổi!

Ngày nào các cháu còn bé Ông Bà chăm sóc ẳm bồng, giờ đi du lịch Ông Bà đã phải nhờ cháu chăm sóc

 


  next page >