Across America tái bản lần 1.

Cuốn du ký nước Mỹ phiên bản tiếng Anh vừa được tái bản 1.500 cuốn bạn ơi. Cuốn tiếng Anh được dịch giả Elbert Bloom nỗ lực dịch nhanh nhanh nên ra mắt sau phiên bản tiếng Việt chỉ trong một thời gian ngắn. 

Cảm ơn các bạn đã mua ủng hộ phiên bản tiếng Anh nhé!

DT (April 2018)