Tập truyện ngắn Dương Thụy:

Búp bê nhỏ xíu và chàng khổng lồ

Nước Pháp mến yêu

 

Mục lục:

Lời nói đầu

Truyện ngắn:

Trong sân ga một tiếng đàn

Lọ mứt bị bỏ rơi

Về đến Việt Nam

Nếu mà có tình yêu

20 kí lô yêu

Anh chưa quên mùa thu

Còn yêu

Búp bê nhỏ xíu và chàng khổng lồ

Phụ lục:

Những lần đón đưa

Vị vua nhân từ nhất thế gian