Oxford thương yêu tái bản lần thứ 16

Cuốn sách này sau gần 5 năm xuất bản đã được tiếp tục tái bản lần thứ 16. Tổng cộng có 56.500 cuốn đến với bạn độc rồi.

Cảm ơn các bạn luôn yêu thích Fernando và Kim nhé.

Dương Thụy

(3/2012)


< previous page  next page >