Oxford thương yêu tái bản lần thứ 17

Cuốn sách gây nhiều tranh cãi này (vì có nhiều người cực thích nhưng cũng có người chê bai thậm tệ, hê hê) đã tái bản lần thứ 17 thêm 3000 cuốn nữa. Tổng cộng có 59.500 cuốn xuất bản. Chừng nào sách đạt 100.000 cuốn (in chính thức, không tính in lậu), tôi sẽ ăn mừng lớn.

Cảm ơn các bạn thật nhiều.

Dương Thụy

(4/2012)


< previous page  next page >