Oxford thương yêu tái bản lần thứ 20

Sau 6 năm rưỡi ra mắt bạn độc, Oxford thương yêu đã tái bản tà tà đến nay là lần thứ 20 với tổng số sách được xuất bản là 66.500 cuốn. 

Lần nào được tin tái bản tôi cũng tưởng là lần cuối rồi, không ngờ sách vẫn còn được độc giả tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn các bạn nhiều.

DT (Sept 2013)


< previous page  next page >