Oxford thương yêu – mt trong s nhng ngưi bn đng hành cùng tôi nhng ngày đu chp chng bưc vào thế gii nhng trang sách.

Lp 11, tôi đc vi mt tâm thế thoi mái, vi cái nhìn vô lo, và đy ngưng m nhng ngưi có th xách va li đi du hc x ngưi. Tôi ch nghĩ đơn gin, đưc đi là sưng lm ri!

Năm nht Đi hc, tôi đc li. Vn cái nhìn đy ngưng m, nhưng cũng kp nhn ra, đâu đó vn có cái lo riêng ca nó. Và không hn c đưc đi là sưng.

Mi đây, tôi li lôi ra đc, cht thy, có phi vì tôi không đưc đi như Kim, nên cái s c gng đ tn ti, đ chng minh cái t tôn dân tc cũng chng đưc rõ ràng, vì bên cnh tôi toàn ngưi Vit, nên tôi mc nhiên đnh rng, ai cũng như ai thôi. Đ ri ghì cuc sng ca mình ch li trong cái gung quay thoăn thot ca thi gian..

Cám ơn bn đã cho tôi biết rng, cuc sng ca mt du hc sinh nơi đt khách không h màu hng như bao ngưi thêu dt lên, có cưi có khóc, có t ti và t hào, có o tưng ri ng ngàng..

Cám ơn Kim và Fernando, vì mt câu chuyn tình đp như phim nh, nhưng cũng thc tế vô cùng, có đu khu, tranh cãi, có quan tâm, chia s, đ biết trân trng hơn nhng con ngưi, biết đâu ch có dp gp nhau mt ln trong đi.

Cám ơn tác gi Dương Thy, vì mt quyn sách ca riêng ch, nhưng đã kp lan ta ra nhiu ngưi. Nhng hình nh v mt Oxford c kính, rêu phong, rng ln hin lên sng đng hơn bao gi hết; nim tin v mt bàn tay kp nm ly trong cái lnh lo, cô đơn gia tri Tây; c cái n lc không ngng ngh đơn gin là đ tiếp tc tn ti.

Cám ơn bn vì đã tr thành mt phn trong cuc sng ca tôi, mt ngưi bn không bao gi chán, mt thú vui cho nhng ln rnh ri, mt món quà cho tâm hn ngây ngô nhiu mơ mng kp tìm v nhng giá tr thc tế hơn ca cuc đi.

Lâm Ngọc Linh


< previous page  next page >