Thế nào là phương pháp

Có rất nhiều đọc giả viết cho tôi xin chỉ giáo vài chiêu về phương pháp học tập. Thành thật, tôi không phải là người có thành tích học tập ghê gớm, cũng chẳng có bằng cấp gì cao siêu. để chia sẻ bí quyết. Nhưng nếu không chịu tiết lộ thì mọi người lại nói tôi "kiêu".

Những gì tôi đạt được là do cần cù, học có phương pháp và có lòng ham học hỏi. Cần cù thì ai cũng có thể làm được, lòng ham học hỏi tức là ham thích một môn nào đó, chứ không phải là ham học hết thì cũng không tập trung được. Vậy thế nào là phương pháp?

Đây là một vấn đề rất dài dòng, không thể chỉ viết ra có vài đoạn là xong. Tôi được học môn "Methodology" (Phương pháp) trong khóa cao học MBA ở CFVG. Môn học này chỉ cho người ta biết cách quản lý thời gian, cách đọc sách theo kiểu chọn lọc, cách tìm thông tin, cách thuộc công thức toán... Trước đó, tôi đọc cuốn "Kim chỉ nam cho học sinh" của Nguyễn Hiến Lê, thấy rất bổ ích.

Tuy nhiên trong thực tế, không phải cứ áp dụng máy móc các phương pháp này là xong. Điều chính yếu là phải biết uyển chuyển xem việc nào quan trọng và cần thiết để làm trước. Cho đến nay, tôi vẫn bị chê là làm việc chưa thật sự có phương pháp, vẫn còn theo cảm tính. Mặc dù vậy, tôi đã biết cách tập trung để việc nào ra việc đó, không để công việc cứ ám ảnh và chen vào những lúc vui chơi khác.

Bạn nào có câu hỏi về từng phương pháp học hoặc nhận thấy mình có phương pháp tốt thì cùng chia sẻ nhé.

 


  next page >