Bạn vong niên 

Tôi có rất nhiều người bạn vong niên. Họ đáng tuổi chị cả, cô chú, cha mẹ, thậm chí ông bà. Nhưng họ rất bình đẵng trong tình bạn và dành cho tôi nhiều tình thương mến. Xin giới thiệu với mọi người nhe:

Isabelle và anh Hồng ở Bỉ (trong bài "Hào sảng Antwept" của sách "Venise và những...")

""

Pierre và cô Chiêu (Paris)

""

Jean-Louis và Janush ở Ba Lan

""

 Michelle và Nicole đáng tuổi mẹ và bà ngoại tôi

""

Nicole dắt tôi đi chơi rất nhiệt tình

""

Jean Louis rất "tình thương mến thương"

""

Marie (đeo kiếng) luôn cho tôi những lời khuyên bổ ích

""

 Hãy kết bạn với những người lớn tuổi hơn mình, bạn sẽ thấy mình học được rất nhiều điều hay.

DT (Sept 09)


  next page >