Một vòng quanh Guildford

Mời bạn xem bài viết "Guidford xứ thần tiên của Alice" trong trang web nhe. Hình do tôi tự chụp. Guildford chỉ là một thị trấn vô danh ở Anh, nhưng bạn thấy không: bình yên và cũng xinh đẹp quá!

 

Khách sạn tôi trọ nằm ngay sau lưng - Hình tự chụp

 

 

Hình tự chụp, hơi ngượng nhưng biết làm sao!?

 

 

  

The Angel hotel

 

Bò có lông khá dài, gặm cỏ bên sông Wey

 

Trẻ em chơi đùa lại High Street (đường trung tâm)

 

Những dãy nhà bên kênh

 

Thị trấn nhỏ yên bình

 

 

Chiếc đồng hồ ở High Street

 

 

Một chút lãng mạn