Beloved Oxford tái bản lần thứ 13

Có tổng cộng 15.500 đơn vị sách nhe các bạn. Tôi rất mừng vì mỗi lần tái bản là một tín hiệu thấy các bạn đọc tiếng Anh. Sách được dịch giả Elbert Bloom bỏ thời giờ công sức dịch miệt mài đó. 

Cảm ơn ông đã giúp độc giả Việt Nam có bản tiếng Anh đọc (có rất ít người nước ngoài đọc).

DT (4 Nov 2015)


  next page >