Beloved Oxford tái bản lần thứ 15

Vừa mới tái bản hồi tháng 1, thì nay sang tháng 3 cuốn Beloved Oxford tái bản thêm 1.000 cuốn nữa. Đây là lần tái bản thứ 15. Vậy tổng cộng có 18.000 cuốn. Mỗi lần những cuốn sách tiếng Anh được tái bản tôi rất vui, vì công dịch của ông Elbert Bloom không phí do quá ít độc giả tìm mua. Tôi càng vui hơn vì nhuận bút phần dịch của ông được tặng cho trẻ em thiếu may mắn ở Việt Nam. Và một lý do cũng rất vui khác: các bạn trẻ Việt Nam hiện đọc được tiếng Anh rất nhiều.

Cảm ơn các bạn nhé.

D.T (March 2016)


  next page >