Beloved Oxford tái bản lần 17

Cuốn truyện dịch ra tiếng Anh đầu tiên của tôi được tái bản lần 17, đạt tổng cộng 21.000 cuốn.

Dù nhiều bạn đã đọc tiếng Việt, các bạn vẫn tiếp tục mua tiếng Anh đọc thêm.

Cảm ơn các bạn và đại diện các bạn cảm ơn dịch giả Elbert Bloom.

Dương Thụy (Nov 2016)


  next page >