Một tấm lòng vàng

Ông Elbert Bloom và bà xã, bà Barbara (từng là Hoa Hậu Quí Bà bang Massachusetts năm 1992)

Ông Elbert bỏ thời giờ và công sức dịch sách cho tôi nhưng ông không nhận tiền nhuận bút. Thật ra số tiền nhuận bút (chỉ 5% trên giá bìa sách) quá khiêm tốn và chẳng xứng đáng tí nào với những gì ông bỏ ra trong suốt mấy năm để dịch 2 cuốn Beloved Oxford và Paris Through Closed Eyes. Ông nhờ tôi chuyển toàn bộ tiền nhuận bút có được từ 2 cuốn sách dịch này cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ em đường phố Holy Rosary tại Tân Phú, Tp.HCM. 

Tấm lòng vàng của ông Elbert Bloom trước hết dành cho tôi, sau dành cho trẻ em ở Holy Rosary thật đáng trân trọng và quí báu. Tôi biết mình vô cùng may mắn được ông hỗ trợ nhiệt tình. 

Tôi mong các bạn độc giả mua những cuốn sách dịch này, vì các bạn càng mua sách, công dịch thuật của ông Elbert sẽ càng đựơc nhân rộng vì đến được với nhiều người, và tiền nhuận bút cũng sẽ càng được cao để tặng các em đường phố ở Tp.HCM.

Cảm ơn các bạn nhé.

Duong Thuy

Oct 2013


  next page >