Oxford thương yêu tái bản lần thứ 21

Cuốn truyện dài đầu tiên của tôi lại tiếp tục được tái bản thêm 3000 cuốn. Lần này là lần thứ 21 rồi, sau gần 7 năm. 

Thú thật bây giờ khi tôi đọc lại sách, tôi thấy sến quá đi mất. Nhưng cách nay 7 năm thì tôi thấy romantic. 

Cảm ơn các bạn ủng hộ mua sách nhé.

DT (Feb 2014)


  next page >