Tái bản lần 22

Cuốn truyện dài đầu tiên của tôi sau 7 năm xuất bản đã tái bản lần thứ 22 rồi. Lần này thêm 3.000 cuốn. Vậy tổng cộng có 72.500 cuốn rồi.

Cảm ơn các độc giả cũ và độc giả mới của cuốn sách này.

DT (6/2014)


  next page >