Oxford thương yêu tái bản lần thứ 23 

Cuốn sách này lại tiếp tục tái bản, lần thứ 23 được thêm 3.000 cuốn. Tổng cộng có 75.500 cuốn. Trong lần quay lại Anh mới đây (tháng 9/2014), tôi đã định quay lại Oxford... thăm lại Fernando và Kim (!!!), nhưng thời giờ ít ỏi, tôi để dành đi những thành phố khác tôi chưa được đi vậy.

Cảm ơn bạn độc ủng hộ nhiệt tình cuốn sách này nhé.

DT (SG, 9/2014)


  next page >