Hình giao lưu chung với Phan Hồn Nhiên 20 April 2014

Tôi có vài tấm hình chụp hôm giao lưu. Tôi rất cảm ơn các bạn đã đến, đã đem theo một chồng sách để tôi ký tên. Tiếc là lu bu quá tôi không có thời giờ ký thật đẹp, cũng không có thời giờ hỏi tên từng bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ đọc sách (và dĩ nhiên là mua sách) của tôi. Tôi rất cảm kích và xúc động (nghe có vẻ sáo nhưng thật đó).

Những độc giả đến sớm nhất

Ký tên cho một bạn

Ký xong chụp hình lưu niệm mà lu bu quá quên hỏi tên bạn.

Một bạn khác cũng đến khá sớm.

Bạn này cũng đến với một chồng sách Dương Thụy

Chụp kỹ niệm với nhà văn Phan Hồn Nhiên, một người bạn tâm giao quí báu.

Kết thúc buổi giao lưu, được đại diện NXB Trẻ tặng hoa và chụp hình (ngại quá).


  next page >